منوي اصلي

صفحه اصلي

درباره ما

علائم بازديد كلاچ

نحوه تقويت و روش کار

تعرفه خدمات حضوري تعميرگاههاي تهران

فروشگاه اينترنتي جهت ارسال به شهرستانها

رزومه وکارنامه كاري

شرايط گارانتي

سوالات رایج شما

 آرشيو مقالات

 گالري سايت

 آدرس و تماس با ما

نمایندگان و تعمیرکاران


مقالات سايت
· اطلاعات فني
· تعريف جامع كلاچ و متعلقات
· مقالات آموزشي
· فیلمهای آموزشی

 
اطلاعات فني
اطلاعات فني و تخصصيکلاچ بر نمی گردد...

 


فنر مرزی ( فنرهای اتصال دهنده صفحه فشار چدنی به شاسی دیسک کلاچ)دفرمه شده


دلیل نقص:


 •  خودرو زمانی که بار بیش از حد داشته ( overload )
 • در حال پایین آمدن از سراشیبی از دنده سنگین به عنوان ترمز استفاده شده.
 • در زمان پارک خودرو در سرازیری از دنده به جای ترمز دستی استفاده شده.
 • در حرکت خودرو با سر عت بالا از دنده سنگین استفاده شده ( دنده معکوس )
 • بین هزار خاری شفت گیربکس و صفحه کلاچ لقی ایجاد شده که ناشی از خوردگی ویا شکستن دندانه های هزارخار.

کلاچ بر نمی گردد...

فنر برگ ( صفحه ای که مابین دو لنت فشرده شده )شکسته شده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخشی نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

کلاچ بر نمی گردد...

دنده های هزار خار آسیب دیده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن . لنگی و چرخش نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزارخار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

کلاچ بر نمی گردد...

بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.
کلاچ بر نمی گردد...


بلبرینگ آسیب دیدهدلیل نقص: • گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.

 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.

 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.کلاچ رد می کند...


نواحی از دیسک کلاچ سوختهدلیل نقص: • لنت چرب و روغنی شده.

 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای سیمی )

 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).

 • فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) معیوب شده و عمل جداسازی کلاچ را کند کرده.پدال کلاچ باز نمی گردد...


لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) شکسته شدهدلیل نقص: • در نتیجه حرکت بیش از حد بلبرینگ رو به جلو پره های دیافراگم ( خورشیدی ) با دیسک بر خورد کرده.

 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ. پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر ) بسته نشده.کلاچ جدا نمی کند...


در لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) خوردگی به وجود آمده


 دلیل نقص:
 • فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده.

 • دو شاخه کلاچ با میله محفظه گیربکس و یا موتور ( شفت گیربکس ) به صورت هم محور نصب نشده اند . بلبرینگ نسبت به صفحه فشار دقیقا از مرکز فشرده نشده.

 • بلبرینگ خراب شده و هنگام گردش بدلیل اعمال فشار پره های فنر دیافراگم خورده شده.کلاچ جدا نمی کند...


صفحه فشار شکسته


دلیل نقص:
 • گرم شدن بیش از اندازه صفحه فشار. که بدلیل رد کردن ( حرکت پله ای ) . ناشی از تماس با لنتهای پاره شده . ایجاد شده.

 • گرمای زیاد .ناشی از لنتهای چرب و روغنی .

 • استفاده نادرست مانند نیم کلاچ های مکرر گذاشتن مداوم پا بر روی کلاچ. رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...

 • تنظیم نادرست مانند عدم استفاده بصورت کیت کامل. ایراد نصب و...کلاچ خالی می کند ...لنتها خورده شده


دلیل نقص: • به صورت مکرر از نیم کلاچ استفاده شده.

 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای نوع سیمی ).

 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).کلاچ صدا می دهد...


فنرهای لول صفحه کلاچ شکسته شدهدلیل نقص: • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

 • گرم شدن بیش از حد بدلیل روغنی شدن لنتها به دلیل تنظیم نبودن موتور.کلاچ صدا می دهد...


هزار خار صفحه کلاچ از جا در آمدهدلیل نقص: • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.

 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.

 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخش نامتعادل دارد.

 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

 • به دلیل تنظیم نبودن موتور.کلاچ صدا می دهد..


بلبرینگ آسیب دیدهدلیل نقص: • گرم شدن بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده و روغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.

 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.

 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.کلاچ صدا می دهد..


صفحه های پوششی جلو و یا عقب صفحه کلاچ ( صفحه های پوششی فنرلول )شکسته شدهدلیل نقص: • صفحه کلاچ بر عکس نصب شده.

 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس. شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

 • رانندگی بدون توجه به نسبت دور موتور با دنده متناسب.کلاچ رد می کند...


لنت صفحه کلاچ روغنی شدهدلیل نقص: • کاسه نمد گیربکس روغن پس داده.

 • درهنگام نصب.لنت صفحه کلاچ با دستان چرب و با اشیاء روغنی در تماس بوده.

 • در هنگام نصب به هزار خار شفت و صفحه کلاچ بیش از حد روغن مالیده شده.لرزش کلاچ...نواحی از دیسک سوخته


دلیل نقص: • بالانس دیسک در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.

 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ .پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر )بسته نشده.

 • سطح دیسک و یا صفحه روغنی شده.

 • سطح فلایویل( صفحه در حال چرخش موتور ) تاب داشته.

 • گرم شدن بیش اندازه در نتیجه استفاده نادرست شامل نیم کلاچ های مکرر و مداوم پا بر روی کلاچ . رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...

 • هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.لرزش کلاچ...


نواحی براق در سطح لنت به وجود آمدهدلیل نقص: • بالانس دیسک و در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.

 • سطح فلایویل صاف نباشد.

 • عمر مفید لنت به اتمام رسیده.لرزش کلاچ...


 سطح لنت روغنی شدهدلیل نقص: • از مجرای محور دنده ( گیربکس ) و یا محور موتور ( فلایویل ) روغن نشت کرده.

 • محل هزار خار بیش ازحد روغنی شده.

 • در هنگام نصب لنت روغنی شده.اگر نیرو و فشار پدال کلاچ زیاد باشد(پدال کلاچ سفت باشد)


در لبه های فنرهای دیافراگم ( خورشیدی) خوردگی به وجود آمده


دلیل نقص:
 • سیم کلاچ به درستی عمل نکرده.

 • از دیسک با ضخامت و پوشش نامتناسب استفاده شده( بصورت کیت کامل بسته نشده )

 • فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده

 • عمر مفید لنت به اتمام رسده

 • هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.معايب عمده گيربكس


كليه دنده ها به جز دنده چهار زوزه مي كشد


1- سائيدگي و كچلي دو طرف ميل دنده زير محل قرار گرفتن ساچمه ها


2- كچلي و سائيدگي ساچمه ها يا بلبرينگ دنده زير


 


يكي از دنده ها هنگام حركت زوزه مي كشد (مثلا دنده دو)


1- سائيدگي و معيوب شدن بوش همان دنده     2 – تيز كردن و سائيدگي همان دنده


 


هنگام حركت دو دنده از يك ماهك بيرون مي زند (مثال دنده دو و سه)


1- معيوب بودن يا شكستن فنر و ساچمه ماهك


2- خلاصي و سائيدگي بيش از حد ميل ماهك و ماهك


 


كليه دنده ها بيرون مي زند


1-خلاصي افقي بيش از حد مجاز دند


2- سائيدگي بيش از حد واشر مسي دو طرف دنده زير


 


هنگام حركت و رها كردن كلاچ از گيربكس صداي زوزه شنيده مي شود


معيوب بودن بلبرينگ يا بو سر ميل لنگ


 


كليه دنده هاي تعويضي توليد صدا مي كند معيوب


1- معيوب بودن سيستم كلاچ از جمله هوا


2- رگلاژ نبودن كلاچ


3- معيوب بودن ديسك و صفحه كلاچ


 


هنگام تعويض دنده عقب صدا مي كند و ه سختي تعويض مي شود


چون دنده عقب فاقد دنده برنجي مي باشد احتمالا دور ارام موتور زياد است


 


چكونگي ازمايش دنده برنجي


وظيفه دنده برنجي هماهنگ نمودن دور بين دو دنده مي باشد در  نتيجه هنگام تعويض و ازمايشان پس از قرار دادن دنده برنجي در محل خود و چرخاندن تا زماني كه دنده برنجي در جاي خود ديگرنچرخد سپس توسط فيلتر دنده گير را اندازه گيري كرده وبا اندازه مجاز ان مقايسه مي كنيم


 علت روغن ريزي گيربكس


1- گرفتگي هواكش گيربكس   2- ابندي نبودن واشرهاي اب بندي و كاسه نمدها


 علت روغن ريزي از كاسه نمد گلداني عقب گيربكس


1- معيوب بودن كاسه نمد جلو و شفت وردي  2- زياد بودن واسگازين گيربكس


 چگونگي تشخيص معيوب بودن بليرينگ شفت ورودي گيربكس


هنگامي كه موتور روشن و دنده خلاص است توليد صدا كرده و با گرفتن كلاچ صدا قطع  مي شود در چنين حالتي بايد بلبرينگ شفت ورودي عوض شود


1- معيوب بودن و پاره  شدن  لاستيك  دسته موتور و گيربكس دنده ها را نيز دچار اشكال مي كند خلاصي زياد دسته دنده و لرزش ان هنگام حركت اتومبيل را موجب مي شود


2- سائيدگي محل قرار گرفتن دسته دنده


 وظيفه ضامن دنده عقب در گيربكس


براي  جلوگيري از جا رفتن  دنده چهار  به جاي دنده عقب  و بلعكس  از ضامن دنده عقب استفاده مي شود كه در اتومبيل هاي مختلف فرق مي كند


 وظيفه ضامن در دنده جلو


براي جلوگيري از درگيري دو دنده در يك لحظه طراحي ميل ماهك و اهرم تعويض به گونه اي است كه هنگام تعويض دنده فقط يك دنده تعويض مي شود 
کلمات کليدي : علت خرابي كلاچ و ديسك و صفحه وگيربكس خودرو

© کپی رایت توسط : مركزخدمات تخصصي ديسك و صفحه كلاچ خودرو (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 23 مرداد ماه ، 1391 (37947 مشاهده)

[ بازگشت ]
Designed By arshhost